Ured JRS u BiH od 2018. godine aktivno je uključen u rješavanje migrantske krize na području Bosne i Hercegovine, prvobitno na području Unsko-sanskog kantona, a od 2020. godine i na području Kantona Sarajevo. Od ukupno 23 angažirane osobe 19 je kulturnih medijatora i prevodilaca arapskog, urdu, paštu, farsi, dari, panjabi, hindskog, perzijskog, bengali, azeri, turskog, engleskog i francuskog na bosanski jezik. U okviru projekta kojeg financira Danish Refugee Council ”Omogućen pristup zdravstvenih uslugama i zaštita ljudskih prava za tražitelje azila, izbjeglice i migrante u BiH”, kulturni medijatori u privremenim prihvatnim centrima pružaju uslugu 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu sa 12 kulturnih medijatora, 4 tim lidera, terenskim i projekt koordinatorima. Osim ovog projekta Ured JRS u BiH bavi se temama poput kulturne integracije, socijalne inkluzije, poboljšanja kvaliteta života, a također pokušava i pripremiti izbjeglice i migrante za tržište rada.

Pored privremenih prihvatnih centara u Unsko-sanskom kantonu, u Bihaću i Velikoj Kladuši postoji više improviziranih ”divljih” kampova gdje se skriva više od 3000 izbjeglica. Ovi ljudi u potrebi nemaju osnovne životne uvjete kao što su voda, hrana i odjeća koja im je prijeko potrebna. U svakodnevnom obilasku takvih mjesta, zajedno sa volonterima dijelimo prehrambene namirnice, tople obroke, tekućinu, higijenske potrepštine, garderobu i obuću. Ured JRS u BiH raspolaže sa višejezičnim kulturnim medijatorima te pruža podršku radu Vladinim institucijama u prevođenju za potrebe migranata, tražitelja azila i izbjeglica radi osiguravanja pravednog, poštenog i jednakog pravnog tretmana.