Vrijednosti

Dostojanstvo

U srcu JRS-a leži duboko uvjerenje u neporecivo dostojanstvo svake jedinke. Naša suradnja s izbjeglicama i prognanicima odražava se bez obzira na rasu, spol, vjeru ili političko uvjerenje, jer svatko zaslužuje poštovanje i priznanje.

Solidarnost

Kao dio Družbe Isusove, JRS oblikuje svoju misiju vjere i pravde kroz poniznu i poštovanju ispunjenu službu solidarnosti prema izbjeglicama iz različitih kulturnih, nacionalnih i vjerskih pozadina. Naša povezanost sa širokim spektrom ljudi ojačava nas u ostvarivanju zajedničkih ciljeva.

Participacija

JRS zagovara načelo supsidijarnosti, težimo biti otvoreno odgovorni za svoj rad i transparentni u procesu donošenja odluka. Surađujemo s različitim vjerskim zajednicama, humanitarnim organizacijama i samim izbjeglicama, potičući suodgovornost, dijalog i participativno donošenje odluka.

Suosjećanje

Naša misija proizlazi iz vjere u Boga prisutnog u ljudskoj povijesti, čak i u najtežim trenucima. Ovaj duh suosjećanja inspirira nas da živimo prema temeljnim vrijednostima koje oblikuju sve aspekte našeg djelovanja.

Gostoljubivost

JRS se trudi biti živućim primjerom konkretnog i aktivnog pružanja gostoljubivosti. Koračamo zajedno, pratimo i pružamo gostoprimstvo najugroženijima, onima “na granicama čovječanstva”, s posebnim naglaskom na mjestima najveće potrebe. Naša prednost je tamo gdje drugi možda nisu prisutni ili djeluju.

Nada

U srcu naše misije je želja da pružimo nadu izbjeglicama i drugim prisilno raseljenim osobama. Pružamo duhovni i praktični odgovor na njihove izazove, pružajući podršku koja nadilazi trenutačne poteškoće.

Pravda

JRS se predano zalaže za pravdu koja omogućuje izbjeglicama da postanu “osobe sa svojim vlastitim glasom”. Radimo zajedno s njima kako bismo poboljšali sustave koji ograničavaju pristup pravima i uslugama, te se borimo za pravedniji svijet.