Poboljšanje kvalitete života izbjeglica u BiH

Nastojimo transformirati društvene zajednice Srbije, Kosova i Bosne i Hercegovine u gostoljubiva mjesta, osiguravajući da se izbjeglicama pristupa s poštovanjem. Unatoč raznim izazovima koji stoje pred tim ciljem, naša predanost ostaje nepromijenjena.

Naš cilj je učiniti društvene zajednice Srbije, Kosova i Bosne i Hercegovine gostoljubivim mjestima te osigurati da se izbjeglicama pristupa s dostojanstvom. Postoji niz izazova koji stoje na putu ostvarenja ovog cilja.  Posljedice prepunih kampova s ograničenim društvenim i obrazovnim aktivnostima uključuju socijalnu izolaciju, nedovoljnu pažnju prema ranjivim skupinama, te rizik od kriminalizacije domaćeg stanovništva. Većina izbjeglica i prisilno raseljenih osoba prisutnih u regiji osjeća se zapuštenom i nemoćnom. U mnogim slučajevima putuju od Kosova prema Srbiji, a zatim prema Bosni i Hercegovini, u nastojanju da uđu u EU. Naše iskustvo pokazuje da ove zemlje imaju potencijal biti nešto više od čistih prihvatnih centara ili kaotičnih čekaonica. Iako većina izbjeglica neće ostati u ovim zemljama, možemo im pokazati ljudsko lice, spasiti ih od nepotrebnog stresa, spriječiti pojavu posttraumatskog stresnog poremećaja, pomoći im da se osjećaju prihvaćeno i ojačati njihovo samopouzdanje i vjeru u bolju budućnost. Kao vjerska organizacija, JRS je dio Katoličke crkve koja je “stručnjak za čovječanstvo” (papa Pavao VI), te stoga ove zadatke vidimo kao dio našeg identiteta.Nudeći sociokulturnu i početnu socijalno-ekonomsku podršku izbjeglicama u regiji, projekt im pruža prilike za značajan i koristan boravak u prihvatnim centrima. Ovakva vrsta osnaživanja omogućit će im fokusiranje na integraciju u zapadna društva, poticati ih da stječu vještine koje će biti korisne, potaknuti ih da pomažu drugima u istom položaju te razvijaju proaktivno i kreativno mentalno stanje.

S druge strane, naše iskustvo nas uči koliko je važno graditi kulturu dijaloga i prihvaćanja. Prevladavajuća naracija u regiji ne prepoznaje pravu vrijednost izbjeglica i migranata. Naprotiv, oni se vide kao prijetnja društvenim vrijednostima. Kao vjerska organizacija duboko ukorijenjena u kršćanskim vrijednostima, nalazimo se u dobroj poziciji za zagovaranje obnovljenog pristupa prema ovoj stvarnosti. Kako bismo doprli do javnosti i postigli održive društvene promjene, projekt se fokusira na zagovaranje, promociju i radionice za učenike i nastavnike (u suradnji sa školama i drugim obrazovnim institucijama). Medijsko praćenje je dio svih zajedničkih akcija. Također širimo svoje mreže s drugim organizacijama na zagovaračkim zadacima i stvaramo skupine za zagovaranje kao zajednički napor dionika koji podržavaju izbjeglice u zemljama Zapadnog Balkana.