Inicijativa za zdravlje i dobrobit migranata i izbjeglica

Implementacijom “Inicijative za zdravlje i dobrobit migranata i izbjeglica” želimo odgovoriti na zdravstvene potrebe migranata i izbjeglica, promicati mentalno zdravlje i olakšati njihovu integraciju u lokalne zajednice. Ovaj holistički pristup pridonijet će općem blagostanju i poboljšanoj kvaliteti života korisnika.

 

Ovaj projekt ima za cilj poboljšati opće zdravlje i dobrobit migranata i izbjeglica pružanjem osnovnih zdravstvenih usluga te promicanjem mentalnog

zdravlja u suradnji s lokalnim zajednicama. Projekt obuhvaća dentalne, oftalmološke i ortopedske usluge, uz podršku prijevoza iz privremenih prihvatnih centara do medicinskih ustanova. Dodatno, inicijativa uključuje radionice za mentalno zdravlje koje se provode u školama, uključujući lokalne učenike i stanovnike prihvatnih centara kako bi se potaknulo razumijevanje i otpornost.

Kroz inicijativu pružaju se sveobuhvatne dentalne usluge, uključujući preglede, tretmane i edukaciju o oralnoj higijeni. Oftalmološke usluge se bave zdravljem očiju provođenjem pregleda, pružanjem naočala te upućivanjem kada je potrebno. Ortopedske usluge obuhvaćaju procjene, konzultacije i pružanje ortopedskih pomagala poput ortoza ili štaka.
Radionice za mentalno zdravlje organiziraju se u školama, stvarajući platformu za dijalog i aktivnosti koje potiču mentalno blagostanje i međukulturno razumijevanje među lokalnim učenicima i korisnicima. Koordinira se podrška prijevoza kako bi se osiguralo da korisnici lako pristupe medicinskim ustanovama iz privremenih prihvatnih centara, uklanjajući prepreke pristupu zdravstvenim uslugama.