Connecting Hearts and Minds: Promoting Integration and Social Cohesion between Migrants and the Local Population

Cilj ovog programa je poticanje integracije i društvene kohezije između migranata i lokalnog stanovništva u Bosni i Hercegovini, fokusirajući se na obrazovanje, jezičnu podršku i smanjenje društvenih podjela kako bi se stvorilo inkluzivno i harmonično društvo. S posebnim naglaskom na djeci, program teži osigurati da se u svim djelovanjima pridržava najboljeg interesa djeteta i štite sva prava djece u skladu s pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine.

Poticanje integracije i društvene kohezije između migranata i lokalnog stanovništva kompleksan je izazov s kojim se suočavaju mnoge zemlje, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Zemlja je u posljednjim godinama doživjela značajne migracijske tokove, stvarajući društvene, ekonomske i kulturne izazove koji otežavaju integraciju.

Migranti se suočavaju s poteškoćama prilikom pristupa tržištu rada zbog jezičnih barijera, problema s priznavanjem kvalifikacija i ograničenih mogućnosti zaposlenja, što dovodi do ekonomskih dispariteta i socijalne isključenosti. Diskriminacija i ksenofobija također mogu rezultirati ograničenim pristupom stanovanju, zdravstvu, obrazovanju i javnim uslugama. Jezik i kulturne razlike dodatno pridonose društvenim podjelama.

U kontekstu promicanja integracije i društvene kohezije u Bosni i Hercegovini, više skupina je pogođeno, s posebnim naglaskom na djecu. Migranti i lokalna djeca suočavaju se s preprekama u obrazovanju zbog jezičnih razlika i kulturne raznolikosti. Migranti mogu imati poteškoća u usvajanju jezika i prilagodbi novom kurikulumu, dok lokalna djeca mogu zahtijevati podršku kako bi interagirala i učila uz svoje vršnjake migrante.

Kako bi se prevladale ove prepreke i uska grla, važno je implementirati sveobuhvatne politike i inicijative koje prioritetno tretiraju obrazovne, socijalne i emocionalne potrebe kako migranata tako i lokalne djece. Osiguravanje društvene kohezije, ekonomskog razvoja i obrazovanja ključni su prioriteti. Politike se fokusiraju na inkluzivne zajednice, mogućnosti zapošljavanja, priznavanje kvalifikacija, jezičnu podršku i poduzetništvo među migrantima. Stanovanje, zdravstvo i pravni okviri bave se prostornom segregacijom, pristupom uslugama i suzbijanjem diskriminacije. Usklađivanjem nacionalnih prioriteta s politikama koje se bave izazovima integracije i društvene kohezije, Bosna i Hercegovina ima za cilj stvoriti inkluzivno i kohezivno društvo gdje migranti i lokalno stanovništvo mogu suživjeti, doprinijeti i prosperirati.

Što se tiče migrantske djece, pozivajući se na članak 3. Uredbe o azilu u BiH, Ministarstvo i ostala nadležna tijela u BiH osiguravaju da se u svim postupcima koji se odnose na dijete primarno uzima u obzir najbolji interes djeteta i da se sva prava djeteta štite sukladno pozitivnim propisima BiH.

Predloženi program izuzetno je relevantan jer izravno adresira identificirane probleme. Kroz obrazovanje i jezičnu podršku, međukulturno obrazovanje, podršku uslugama, angažman zajednice, kampanje osvješćivanja i preporuke politika, program potiče integraciju i društvenu koheziju. Poticanjem inkluzivnosti, smanjenjem društvenih podjela i poticanjem empatije i poštovanja, program doprinosi kohezivnom i harmoničnom društvu u Bosni i Hercegovini.