Psiho-socijalna podrška i humanitarna pomoć korisnicima u Bosni i Hercegovini

28 September 2021

Dana 28.09.2021. godine potpisani su službeni partnerski ugovori u sklopu projekta ”Psiho-socijalna podrška i humanitarna pomoć korisnicima u Bosni i Hercegovini” između Nevladine organizacije IPSIA BiH i JRS BiH. Među mnogim problemima s kojima se korisnici suočavaju u BiH, dvije organizacije namjeravaju djelovati na dva komplementarna načina, koji potrebe pojedinca stavljaju u središte intervencije.