Posjetili smo Rijeku

27 September 2021

Zajedno sa kolegama iz JRS Hrvatska, te 60 azilanata i tražitelja azila na teritoriju Republike Hrvatske posjetili smo katedralu sv.Vida, pravoslavnu crkvu sv.Nikolaja i Islamski centar u Rijeci. Zahvaljujemo Riječka nadbiskupija na pozivu i dobrodošlici.