Posjet volontera partnerske organitacije Sant’Egidio Padova

17 April 2024

U posjeti volontera partnerske organitacije Sant’Egidio Padova dogovoren je nastavak aktivnosti s projekt koordinatorima JRS-a za pomoć migrantima na području Unsko-sanskog kantona.  Na sastanku se razgovaralo o trenutnoj migrantskoj krizi u kantonu, stanju u prihvatnim centrima, situaciji izvan kampova te Outreach projektu našeg tima. U narednom razdoblju zajedno ćemo surađivati na planiranim Outreach aktivnostima. Zajedno pristupamo ljudima svjesni da imamo privilegiju sudjelovati u njihovim putovanjima i pratiti ih u njihovim izazovima, ponekad u pustoši i njihovoj radosti.