IPA 3D

27 October 2021

U sklopu projekta IPA_3D iza kojeg stoji ISKUSTVO, PROMJENA, AKCIJA prethodna dva dana imali smo priliku prisustvovati radionicama kroz koje je JRS Hrvatska educirala djelatnike našeg ureda, te ureda JRS Srbija na temu integracija migranata i izbjeglica.