Čišćenje zelenih površina

20 October 2021

Danas smo ostavili sve prilike i neprilike te spremno krenuli u čišćenje zelenih površina na kojima borave migranti i izbjeglice zajedno sa svima njima. Još jednom smo dokazali kako brinemo ne samo o ljudima u potrebi nego i o našoj prirodi bez koje nam nema života. Jer samo kad je čovjek dovoljno mudar da živi sa prirodom on može stići tamo gdje želi.