NAŠI PARTNERI

Zajedno možemo više

Trenutna izbjeglička situacija jedan je od najvećih humanitarnih izazova našeg vremena. Samo zajedničkim snagama možemo pružiti podršku izbjeglicama na njihovom putu integracije, podupirući pritom i lokalne zajednice koje ih primaju, gradeći društvo dobrodošlice, razumijevanja i suživota u miru i različitosti koja nas obogaćuje. Pri ostvarivanju svoje misije JRS djeluje u partnerstvu s brojnim međunarodnim i lokalnim zajednicama, organizacijama, zakladama, institucijama i pojedincima, kako bi osigurao što kvalitetniju i sveobuhvatniju provedbu projekata i programa.

Saradnja sa ostalim organizacijama i lokalnom zajednicom

Ured Jesuit refugee service u BiH sudjeluje na sastancima i aktivnostima koje organiziraju ostale organizacije koje djeluju s ciljem detektiranja problematike i izazova te predlaganjem kontruktivnih rješenja za poboljšanje statusa i životnih prilika tražitelja azila, ali i ostalih korisnika privremenih prihvatnih centara u BiH. Ured sudjeluje u organizaciji okruglih stolova, konferencija, kampanja i javnih događanja u partnerstvu s drugim vladinim i nevladinim organizacijama.

JRS svake godine podnosi s ciljem razvijanja novih i unaprjeđenja postojećih javnih politika prijedloge, prigovore, izvješća i preporuke nadležnim tijelima, institucijama i organizacijama, sudjelujući tako u kreiranju pravednijih i uključivijih javnih politika.

Vjerske zajednice

JRS je djelo Družbe Isusove i stoga je integriran u širu mrežu isusovaca. Ova mreža uključuje isusovačke provincije, isusovačke misije i urede za razvoj, kao i druge isusovačke zajednice na globalnoj razini.

Vjerske zajednice koje surađuju s JRS-om dijele našu viziju svijeta u kojem izbjeglice mogu i moraju ostvariti zaštitu, podršku i priliku za ravnopravno sudjelovanje u društvu. Također dijelimo isto nadahnuće – velikodušnu ljubav i primjer Isusa Krista – hodajući zajedničkim stazama usko surađujemo u misiji praćenja, služenja i zagovaranja potreba i prava izbjeglica.

Znanstvena i obrazovna zajednica

U okviru stručnih skupova, javnih rasprava i okruglih stolova JRS redovito sudjeluje izlaganjima, prezentacijama, komentarima i osvrtima. JRS također surađuje i s drugim  naučnim institutima, školama i univerzitetima u zemlji i inozemstvu, vjerujući kako je ulaganje u obrazovanje novih generacije izuzetno važno u prepoznavanju izazova i pronalaženja konstruktivnih rješenja u području izbjeglištva i migracija.

Suradnja s medijima

JRS redovito provodi zagovaračke i senzibilizacijske aktivnosti na društvenim mrežama i u medijima, namijenjene lokalnoj zajednici, korisnicima, partnerima, te široj i zainteresiranoj javnosti.  Najveći doprinos tome su i JRS-ove Staze, prve izbjegličke novine u Bosni i Hercegovini – platforma za informiranje, razmjenu dobrih praksi integracije te suradnje.